Sjóðfélagalán

Sjóðfélagar sem greitt hafa í samtryggingu hjá Birtu lífeyrissjóði geta fengið hagstæð húsnæðislán, að uppfylltum ákveðnum skilyrðum. Birta býður þrjár tegundir lána, allt eftir því hvað hentar hverjum og einum auk viðbótarláns fyrir kaupendur fyrstu fasteigna.

Sækja um lán

Sækja um lán

Lánsrétt hafa sjóðfélagar sem uppfylla að lágmarki eitt eftirfarandi skilyrða:

  • Greiða til sjóðsins á grundvelli kjarasamnings eða skylduaðildar að Samvinnulífeyrissjóðnum
  • Hafa greitt undanfarna sex mánuði í samtryggingardeild eða eiga þriggja ára samfellda greiðslusögu í sjóðnum.
  • Sama rétt hafa þeir sem uppfylltu eitthvert skilyrðanna þegar taka lífeyris hófst, að uppfylltum öðrum skilyrðum lánareglna.

Afgreiðslutími sjóðfélagalána er að jafnaði 5-8 vikur. Vegna anna er afgreiðslutími lána vegna endurfjármögnunar allt að 8 vikur. Sá tími getur styst eða lengst eftir atvikum. Þinglýsingartími er nú um 14 virkir dagar á höfuðborgarsvæðinu, skemmri utan höfuðborgarsvæðisins.

Viðbótarlán

Kaupendum fyrstu fasteigna stendur til boða viðbótarlán um þann hluta veðsetningar sem fer umfram 65% af kaupsamningi, allt að 75% veðhlutfall .

  • Í boði er lán með föstum verðtryggðum vöxtum, auk 0.5% álags ofan á gildandi vexti, með jöfnum afborgunum.
  • Gerð krafa um að sjóðurinn sé jafnframt á fyrri veðréttum eða samfellda veðröð, sbr. gr. 7.2. í lánareglum.
  • Lánstími 5-15 ár.

Tegundir lána

Lántakendur geta valið um óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum og verðtryggð lán með breytilegum eða föstum vöxtum. Lántöku fylgir mikil skuldbinding og því mikilvægt að bera saman kostina. Með lánareiknivélinni er hægt að kynna sér hvaða tegund lána hentar best. Þar er hægt að sjá greiðslubyrði lána miðað við mismunandi forsendur og bera saman kostnað.

Verðtryggð lán með breytilegum vöxtum
Lægri greiðslubyrði í upphafi, en hægari eignamyndun.
Vextir nú 1,69%
Óverðtryggð lán með breytilegum vöxtum
Hærri greiðslubyrði yfir lánstímann, en hraðari eignamyndun.
Vextir nú 4,10%
Verðtryggð lán með föstum vöxtum
Lægri greiðslubyrði í upphafi, en hægari eignamyndun.
Vextir nú 3,60%

Almennar upplýsingar

Sótt um lán með rafrænum skilríkjum
Hvað ef ég á ekki rafræn skilríki?
Veðsetningarhlutfall er að hámarki 65%
Lánstími er 5-40 ár að vali lántaka. Gjalddagar eru 12 á ári.
Lágmarkslán er 1 milljón kr.
Afgreiðslutími lánsumsókna er að jafnaði 5-8 vikur.
Útborgun láns