Sækja um lán


Lánsrétt hafa sjóðfélagar sem uppfylla eitthvert eftirfarandi skilyrða; hafa greitt undanfarna þrjá mánuði í samtryggingardeild, hafa greitt undanfarna sex mánuði í séreignardeild eða eiga tveggja ára samfellda greiðslusögu í sjóðinn. Sama rétt hafa þeir sem uppfylltu eitthvert skilyrðanna þegar taka lífeyris hófst, að uppfylltum öðrum skilyrðum lánareglna. Afgreiðslutími sjóðfélagalána er um 5-8 vikur. Vegna anna er afgreiðslutími lána vegna endurfjármögnunar allt að 8 vikur. Sá tími getur styst eða lengst eftir atvikum. Þinglýsingartími er nú um 14 virkir dagar á höfuðborgarsvæðinu, skemmri utan höfuðborgarsvæðisins.

1,64%
Breytilegir vextir

Verðtryggð

Lægri greiðslubyrði í upphafi, en hægari eignamyndun.

Nánar um lán
4,10%
Breytilegir vextir

Óverðtryggð

Hærri greiðslubyrði yfir lánstímann, en hraðari eignamyndun.

Nánar um lán
3,6%
Fastir vextir

Verðtryggð

Lægri greiðslubyrði í upphafi, en hægari eignamyndun.

Nánar um lán
Sótt um lán með rafrænum skilríkjum

Sótt er um lán hjá Birtu lífeyrissjóði með því að skila rafrænni umsókn undir rafrænar umsóknir á birta.is. Í kjölfarið er umsækjanda beint í rafrænt greiðslumat sem sér um gagnaöflun að mestu leyti. Athugið að allir þinglýstir eigendur þurfa að fara í greiðslumat.

Umsókn með rafrænum skilríkjum er örugg og skilvirk leið sem við mælum eindregið með að sé notuð.

Einnig þegar við á:
Afriti kauptilboðs, ef um fasteignakaup er að ræða
Vottorði um smíðatryggingu/brunatryggingu ef eign er í byggingu.
Afriti tryggingabréfa ef slík veðbréf hvíla á eigninni en sjóðurinn fer ekki á eftir slíkum bréfum í veðröð og því þarf sjóðfélagi að útvega skilyrt veðleyfi frá viðkomandi lánastofnun þegar fyrir liggur samþykki fyrir lánveitingu frá Birtu.
Verðmati löggilts fasteignasala ef óskað er eftir því að við það sé stuðst í stað fasteignamats ríkisins.

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að krefjast annarra gagna eftir því sem þurfa þykir.

Hvað ef ég á ekki rafræn skilríki?

Ef sjóðfélagi er ekki með rafræn skilríki þarf að skila inn útfylltri umsókn.

Ásamt útfylltri umsókn þurfa eftirfarandi gögn að fylgja:

Þrír nýjustu launaseðlar
Staðfest afriti skattframtals (má nálgast á www.skattur.is)
Afrit af staðgreiðsluskrá (má nálgast á www.skattur.is)
Afrit kauptilboðs, ef um fasteignakaup er að ræða
Nýjustu greiðsluseðlar áhvílandi lána ef við á og annarra lána sem sjóðfélagi greiðir af sem sýna stöðu þeirra og greiðslubyrði
Kvittun vegna greiðslu fyrir greiðslumat (12.900 kr. fyrir sambúðaraðila en 6.700 kr. fyrir einstaklinga, greitt inn á 526-26-400, kt. 430269-0389, kvittun á birta@birta.is)
Einnig þegar við á:
Vottorði um smíðatryggingu/brunatryggingu ef eign er í byggingu.
Afriti tryggingabréfa ef slík veðbréf hvíla á eigninni en sjóðurinn fer ekki á eftir slíkum bréfum í veðröð og því þarf sjóðfélagi að útvega skilyrt veðleyfi frá viðkomandi lánastofnun þegar fyrir liggur samþykki fyrir lánveitingu frá Birtu.
Verðmati löggilts fasteignasala ef óskað er eftir því að við það sé stuðst í stað fasteignamats ríkisins.
Öðrum gögnum sem geta varpað ljósi á fjárhagsstöðu lántaka.

Sjóðurinn áskilur sér rétt til að krefjast annarra gagna eftir því sem þurfa þykir.

Veðsetningarhlutfall er að hámarki 65%

Birta lífeyrissjóður býður upp á fjölbreytt og hagstæð lánakjör með allt að 65% veðhlutfalli. Heildarveðsetning má aldrei fara yfir 90% af samanlögðu brunabótamati og lóðamati.

Lánstími er 5-40 ár að vali lántaka. Gjalddagar eru 12 á ári.

Lántakendur geta valið milli óverðtryggðra lána með breytilegum vöxtum og verðtryggðra lána með breytilegum eða föstum vöxtum. Einnig er val milli jafnra greiðslna af láni og jafnra afborgana af láni.

Lágmarkslán er 1.000.000,- kr.

Hámarkslán er 50 milljónir fyrir hjón/maka/sambúðaraðila samanlagt og tekur jafnframt mið af veðrými, mati á lánshæfi og greiðslugetu umsækjanda, sbr. lánareglur sjóðsins.

Afgreiðslutími lánsumsókna er 5-8 vikur.

Afgreiðsla umsóknar hefst ekki fyrr en umsókn og rafrænu greiðslumati hefur verið skilað inn til sjóðsins. Eins þarf afrit af kauptilboði ef um fasteignaviðskipti er að ræða. Afgreiðslutími sjóðsins getur verið háður þeirri afgreiðslu sem skjölin fá við þinglýsingu sýslumanns.

  • Í samræmi við lög um neytendalán ber lántakendum að afla sér kynningargagna um lánið og lánveitanda að veita umræddar upplýsingar. Kynningargögn eru ávallt send lántaka þegar fyrir liggur niðurstaða um lánveitingu og þegar þau hafa verið rafrænt undirrituð eða móttaka þeirra hefur verið staðfest (á við um þá sem ekki eru með rafræn skilríki) er skjalagerð afgreidd eins fljótt og auðið er. Umsækjandi getur einnig óskað eftir kynningargögnum fyrr í ferlinu ef hann vill bera saman ólíka lánamöguleika áður en hann leggur inn umsókn um lán.
  • Þegar skuldabréf hefur verið fyllt út og undirritað af lántaka og tveimur vottum, er því þinglýst hjá sýslumanni. Lántaki sér sjálfur um þinglýsingu sjóðfélagalána. Skylt er að framvísa löggildum persónuskilríkjum, vegabréfi eða ökuskírteini, þegar lánagögn eru undirrituð eða sótt til sjóðsins.
  • Að lokinni þinglýsingu er lánið tilbúið til útborgunar.
  • Birtu lífeyrissjóði er heimilt að hafna umsókn um lán eða takmarka lánsfjárhæð þegar ekki er sýnt fram á fullnægjandi greiðslugetu að mati sjóðsins eða ef vafi leikur á um greiðslugetu umsækjanda.
  • Sjóðnum er þó heimilt að veita lán þrátt fyrir að greiðslumat sé neikvætt, ef virði veða sem umsækjandi leggur fram uppfylla veðkröfur sjóðsins, enda sé umsækjandi upplýstur um mat sjóðsins og um mögulegar afleiðingar þess að lánið lendi í vanskilum.
Útborgun láns

Þegar skuldabréf berst sjóðnum úr þinglýsingu er það skráð í verðbréfakerfi sjóðsins og kaupnóta útbúin. Það er greitt út samdægurs eða næsta virka dag hafi öll fylgiskjöl skilað sér undirrituð til sjóðsins.

Lántaka ber að greiða kostnað vegna lánshæfismats, greiðslumats, verðmats löggilts fasteignasala ef við á og annarrar skjalaöflunar. Einnig greiðir lántaki innheimtukostnað af afborgunum skuldabréfa.