Makalífeyrir

Við andlát sjóðfélaga getur maki hans öðlast rétt til makalífeyris frá sjóðnum að uppfylltum vissum skilyrðum. Hafi sjóðfélagi verið yngri en 67 ára við andlát getur einnig komið til greiðslu fjölskyldubóta, sem greiðast einu sinni, til viðbótar maka- og barnalífeyri.

Umsókn um makalífeyri og/eða barnalífeyri

Réttur til makalífeyris

Makalífeyrir er greiddur úr samtryggingarsjóði við fráfall sjóðfélaga.

Skila þarf inn umsókn um makalífeyri í síðasta lagi 20. þess mánaðar sem taka þeirra á að hefjast. Greitt er síðasta virka dag mánaðar.

Hver er skilgreiningin á maka?
Upphæð makalífeyris ákvarðast af áunnum réttindum
Hversu lengi er makalífeyrir greiddur?
Láti sjóðfélagi eftir sig barn eða börn undir 18 ára aldri getur verið réttur til barnalífeyris
Gangi maki að nýju í hjónaband eða hefur sambúð fellur makalífeyrir niður

Fjölskyldubætur

Fjölskyldubætur eru greiddar einu sinni við fráfall sjóðfélaga yngri en 67 ára og hafa þann tilgang að létta undir með nánustu aðstandendum þegar ungir sjóðfélagar falla skyndilega frá. Fjölskyldubætur skiptast í maka- og barnagreiðslur.

Makagreiðsla
Barnagreiðsla
Dæmi um fjölskyldubætur vegna fráfalls sjóðfélaga yngri en 46 ára*

Umsóknarferli

Það getur tekið 1-2 mánuði frá því umsókn berst sjóðnum með öllum gögnum þar til greiðslur fara að berast

Sótt um makalífeyrir
Ekki þarf að sækja sérstaklega um fjölskyldubætur

Greiðslur

Útgreiðsla makalífeyris
Útgreiðsla fjölskyldubóta
Greiðslur eru skattskyldar