Samþykktir

Samþykktir Birtu lífeyrissjóðs eru grundvallarreglur um starfsemi sjóðsins og lífeyrisréttindi sjóðfélaga. Nýjar samþykktir eða samþykktarbreytingar eru lagðar fyrir ársfund sjóðsins. Slíkar breytingar þurfa staðfestingar Fjármála- og efnahagsráðuneytis sem leitar umsagnar Fjármálaeftirlits, áður en þær taka gildi.

Samþykktir Birtu lífeyrissjóðs 1. ágúst 2021

Hér er hægt að skoða gildandi samþykktir Birtu lífeyrissjóðs

Samþykktir þessar voru staðfestar á ársfundi Birtu lífeyrissjóðs þann 19. maí 2021 og voru staðfestar af fjármála- og efnahagsráðuneytinu 14. júlí 2021. Samþykktir þessar gilda frá og með 1. ágúst 2021, að fenginn staðfestingu fjármála- og efnahagsráðuneytis og koma í stað eldri samþykkta.

I. Hlutverk, skipulag og ávöxtun sjóðsins

1. gr. Nafn sjóðsins og heimili
2. gr. Hlutverk sjóðsins
3. gr. Deildaskipting
4. gr. Um aðild að lífeyrissjóði og sjóðfélaga
5. gr. Stjórn
6. gr. Ársfundur
7. gr. Reikningar og endurskoðun
8. gr. Tryggingafræðileg athugun
9. gr. Ávöxtun fjár sjóðsins
10. gr. Iðgjöld
11. gr. Grundvöllur lífeyrisréttinda

II. Samtryggingardeild

12. gr. Eftirlaunalífeyrir
13. gr. Örorkulífeyrir
14. gr. Makalífeyrir
15. gr. Barnalífeyrir
15.A gr. Fjölskyldubætur

III. Séreignardeild

16. gr. Séreignardeild

IV. Tilgreind séreignardeild (T-deild)

17. gr. Tilgreind séreignardeild (T-deild)

V. Ýmis ákvæði

18. gr. Iðgjaldagreiðslur falla niður
19. gr. Endurgreiðsla iðgjalda
20. gr. Samningar um gagnkvæm réttindi o.fl.
21. gr. Tilhögun lífeyrisgreiðslna
22. gr. Bann við framsali og veðsetningu lífeyris
23. gr. Málsmeðferð og gerðardómur
24. gr. Eftirlit
25. gr. Samningar við tryggingafélög um heilsutryggingar
26. gr. Breytingar á samþykktunum

VI. Gildistaka

27. gr. Gildistaka

VII. Töflur

Tafla I.
Tafla II.
Tafla III.

Áunnin réttindi til og með 31. desember 2016

Um áunnin réttindi fer eftir samþykktum Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs til og með 31. desember 2016. Eftir það skal fara um réttindin eftir reglum sameinaðs sjóðs. Skal fara um rétt til örorkulífeyris eftir reglum sjóðsins frá og með 1. janúar 2017. Hafi orkutap orðið fyrir það tímamark skulu þó gilda um rétt til örorkulífeyris þær reglur sem í gildi voru þegar orkutapið átti sér stað. Fara skal um makalífeyri sem greiddur hefur verið á grundvelli eldri reglna með sama hætti og verið hefur. Réttur til fjölskyldubóta samkvæmt samþykktum Sameinaða lífeyrissjóðsins nær aðeins til tilvika sem stofnast hafa fyrir 31. desember 2016 en eftir það samkvæmt samþykktum sameinaðs sjóðs.