Barnalífeyrir


Við örorku eða fráfall sjóðfélaga getur skapast réttur til barnalífeyris

Til að eiga rétt til barnalífeyris þarf að hafa greitt til Birtu lífeyrissjóðs a.m.k. 24 af síðustu 36 mánuðum fyrir fráfall eða orkuskerðingu.

Barnalífeyrir greiðist til barna sjóðfélaga til 18 ára aldurs

Sömu réttindi gilda um fóstur og stjúpbörn hafi sjóðfélaginn séð um framfærslu þeirra að mestu eða öllu leyti. Samþykktir Birtu lífeyrissjóðs gilda við úrskurð barnalífeyris.

Umsóknarferli


Það getur tekið 1-2 mánuði, frá því umsókn berst sjóðnum með öllum gögnum, þar til greiðslur fara að berast.

Sótt er um barnalífeyri í umsókn um makalífeyri eða örorkulífeyri

Við mælum eindregið með því að sækja um með rafrænum skilríkjum. Hafir þú ekki rafræn skilríki eða átt þú ekki kost á því að skila rafrænni umsókn þá eru umsóknir og eyðublöð aðgengileg á forsíðu.

Greiðslur


Barnalífeyrir greiðist sjóðfélaga samhliða örorku en barni ef greitt er við fráfall sjóðfélaga

Barnalífeyrir breytist í samræmi við vísitölu neysluverðs

Fullur barnalífeyrir er 22.324 krónur á mánuði fyrir hvert barn, miðað við júní 2018.

Greiðslur eru skattskyldar

Við útgreiðslu barnalífeyris dregst staðgreiðsla skatts frá í samræmi við gildandi lög um skattlagningu tekna.