Séreign inn á lán

Sjóðfélögum sem greiða í séreignarsjóð stendur til boða að ráðstafa greiðslum sínum beint inn á lán vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Greiðslurnar eru þá undanþegnar skatti

Byrja í séreign

Ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán

Allt frá 1. júlí 2014 hefur þeim sem greiða í séreignarsjóð staðið til boða að ráðstafa greiðslum sínum beint inn á lán vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota. Greiðslurnar eru þá undanþegnar skatti. Ekki er unnt að nýta tilgreinda séreign með þessum hætti.

  • Forsenda þess að geta nýtt heimildir til skattfrjálsrar innborgunar séreignar til lækkunar húsnæðislána og húsnæðiskaupa er að umsækjandi sé með samning um séreignarsparnað og að iðgjöld séu greidd reglulega.
  • Umsækjandi verður sjálfur að skila inn umsókn, hvort sem hann er einhleypur, í hjúskap eða uppfyllir skilyrði til samsköttunar.

Tímabundin úrræði til 30. júní 2023

Úttekt séreignarsparnaðar gildir fyrir greidd iðgjöld vegna launa á tímabilinu 1. júlí 2014 til 30. júní 2023. Séreign er greidd inn á lán frá þeim mánuði sem umsókn berst og verður framkvæmdin eftir það sjálfvirk.

Ráðstöfun inn á lán til 30. júní 2023
Útgreiðsla vegna húsnæðiskaupa til 30. júní 2023

Kaup á fyrstu íbúð

Frá 1. júlí 2017 er þeim einstaklingum sem kaupa/byggja sér sitt fyrsta íbúðarhúsnæði annars vegar heimilt að fá útborguð iðgjöld sem greidd hafa verið til séreignarlífeyrissjóðs og hins vegar að greiða iðgjöld frá mánuði til mánaðar inn á lán sem tryggð eru með veði í íbúðinni. Heimilt er að taka út iðgjöld vegna launagreiðslna frá 1. júlí 2014 til kaupdags húsnæðis að uppfylltum öllum skilyrðum.

Sótt um þegar kaupsamningur liggur fyrir
10 ára samfellt tímabil
500.000 kr. á ári, á einstakling
Ekki fleiri en 2 eigendur og a.m.k. 30% eign

Breytingar á umsókn

Verði breytingar á hjúskaparstöðu, veðlánum, séreignarsjóði eða öðru sem varðar ráðstöfun séreignar inn á lán þurfa umsækjendur að breyta umsókn sinni. Allar breytingar fara fram í gegnum leidretting.is.

Þó með þeirri undantekningu að þeir sem vilja auka eða minnka eigið framlag í séreignarsparnað gera það hjá vörsluaðila sínum.

Spurt og svarað