Sjóðurinn


Birta lífeyrissjóður er fjórði stærsti lífeyrissjóður landsmanna ef miðað er við hreina eign til greiðslu lífeyris. Sjóðurinn starfar samkvæmt samþykktum sem samþykktar eru á ársfundi hans og síðan staðfestar af fjármálaráðuneytinu í samræmi við lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Sundagörðum 2, 104 Reykjavík.

Netfang: birta@birta.is

Sími: 480 7000

Opið er frá 9:00-16:00 alla virka daga.

Sundaboginn

Gildin okkar styðja við stefnu sjóðsins, leiðbeina okkur í því hvernig við gerum hlutina og skilgreina hverju við stöndum fyrir. Þau eru mikilvægt stjórntæki sem er notað t.d. við mat á verkefnum og í daglegum viðfangsefnum.

  • Ábyrgð
  • Fagmennska
  • Heiðarleiki
  • Traust

Stjórn


Stjórn Birtu lífeyrissjóðs fer með yfirstjórn sjóðsins. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir varðandi stefnumótun og starfsemi sjóðsins.

Á ársfundi sjóðsins 2018 var sjóðnum kosin átta manna stjórn, þar af hafa fjórir fulltrúar umboð til ársfundar 2019 og fjórir fulltrúa hafa umboð til ársfundar 2020. Þá hefur stjórnin fjóra varamenn. Stjórnin er skipuð fulltrúum launafólks og samtaka atvinnurekenda að jöfnu og kynjahlutföll í stjórninni í samræmi við ákvæði laga.

Valdir af fulltrúum launafólks:
Guðrún Elfa Hjörleifsdóttir
Stjórnarmaður

Kjörin til ársfundar 2019

Gylfi Ingvarsson
Stjórnarmaður

Kjörinn til ársfundar 2019

Hrönn Jónsdóttir
Stjórnarmaður

Kjörin til ársfundar 2020

Jakob Tryggvason
Formaður stjórnar

Kjörinn til ársfundar 2020

Valdir af Samtökum atvinnulífsins:
Davíð Hafsteinsson
Stjórnarmaður

Kjörinn til ársfundar 2019

Guðrún Jónsdóttir
Stjórnarmaður

Kjörin til ársfundar 2019

Ingibjörg Ólafsdóttir
Varaformaður stjórnar

Kjörin til ársfundar 2020

Pálmar Óli Magnússon
Stjórnarmaður

Kjörinn til ársfundar 2020

Valdir af fulltrúum launafólks:
Bára Halldórsdóttir
Varamaður

Kjörin til ársfundar 2020

Einar Hafsteinsson
Varamaður

Kjörinn til ársfundar 2019

Valdir af Samtökum atvinnulífsins:
Bolli Árnason
Varamaður

Kjörinn til ársfundar 2020

Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir
Varamaður

Kjörin til ársfundar 2019

Davíð Hafsteinsson
Endurskoðunarnefnd

Endurskoðunarnefnd er skipuð árlega eftir ársfund.

Rósa Steingrímsdóttir
Formaður endurskoðunarnefndar

Endurskoðunarnefnd er skipuð árlega eftir ársfund.

endurskodunarnefnd@birta.is

Sigríður Ármannsdóttir
Endurskoðunarnefnd

Endurskoðunarnefnd er skipuð árlega eftir ársfund.

Bára Mjöll Ágústsdóttir
Fulltrúi í launanefnd

Kjörin af Samtökum atvinnulífsins á stofnfundi 2016

Jóhann Rúnar Sigurðsson
Fulltrúi í launanefnd

Kjörinn af fulltrúum launafólks á stofnfundi 2016

Jón Sigurðsson
Fulltrúi í launanefnd

Kjörinn af Samtökum atvinnulífsins á stofnfundi 2016

Kristján Þórður Snæbjarnarson
Fulltrúi í launanefnd

Kjörinn af fulltrúum launafólks á stofnfundi 2016

Kristinn Freyr Kristinsson
Löggiltur endurskoðandi

PricewaterhouseCoopers ehf.

Starfsfólk


Þjónusta og innheimta
Jóhanna Helga Guðjónsdóttir
Móttökuritari
Jóhanna Helga Guðjónsdóttir
Þjónusta og innheimta
Erla Fanney Þórisdóttir
Þjónustufulltrúi
Erla Fanney Þórisdóttir
Þjónusta og innheimta
Hjördís Björnsdóttir
Þjónustufulltrúi
Hjördís Björnsdóttir
Þjónusta og innheimta
Óskar Magnússon
Þjónustufulltrúi
Óskar Magnússon
Þjónusta og innheimta
Þóra Magnúsdóttir
Þjónustufulltrúi
Þóra Magnúsdóttir
Þjónusta og innheimta
Anna María Hannesdóttir
Innheimtufulltrúi
Anna María Hannesdóttir
Þjónusta og innheimta
Svanheiður Ingimundardóttir
Innheimtufulltrúi
Svanheiður Ingimundardóttir
Þjónusta og innheimta
Eignastýring
Soffía Gunnarsdóttir
Forstöðumaður eignastýringarsviðs
Soffía Gunnarsdóttir
Eignastýring
Loftur Ólafsson
Eignastýring
Loftur Ólafsson
Eignastýring
Stefán Birgisson
Eignastýring
Stefán Birgisson
Eignastýring
Lífeyrissvið
Sigþrúður Jónasdóttir
Forstöðumaður lífeyrissviðs
Sigþrúður Jónasdóttir
Lífeyrissvið
Guðrún Högnadóttir
Lífeyrismál
Guðrún Högnadóttir
Lífeyrissvið
Sigrún Þóra Björnsdóttir
Lífeyrismál
Sigrún Þóra Björnsdóttir
Lífeyrissvið
Svala Sigurðardóttir
Lífeyrismál
Svala Sigurðardóttir
Lífeyrissvið
Lánasvið
Íris Anna Skúladóttir
Lánastjóri
Íris Anna Skúladóttir
Lánasvið
Sigurbjörn Einarsson
Lánamál
Sigurbjörn Einarsson
Lánasvið
Rekstur
Ólafur Sigurðsson
Framkvæmdastjóri
Ólafur Sigurðsson
Rekstur
Kristján Geir Pétursson
Lögfræðingur
Kristján Geir Pétursson
Rekstur
Hanna Þórunn Skúladóttir
Forstöðumaður skrifstofu- og rekstrarsviðs
Hanna Þórunn Skúladóttir
Rekstur
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Verðbréfaskráning
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Rekstur
Eva Jóhannesdóttir
Markaðsfulltrúi
Eva Jóhannesdóttir
Rekstur
Eyrún Einarsdóttir
Áhættustjóri
Eyrún Einarsdóttir
Rekstur
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Bókhald
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Rekstur
Helga Dögg Yngvadóttir
Gæða- og skjalastjóri
Helga Dögg Yngvadóttir
Rekstur
Hrefna Sigurðardóttir
Bókari
Hrefna Sigurðardóttir
Rekstur
Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Bókari
Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Rekstur
Sigrún Gröndal
Iðgjaldaskráning
Sigrún Gröndal
Rekstur
Þóra Erlingsdóttir
Iðgjaldaskráning
Þóra Erlingsdóttir
Rekstur

Saga Birtu


Birta lífeyrissjóður tók formlega til starfa 1. desember 2016, að fengnu samþykki fjármálaráðuneytisins. Sjóðurinn varð til við samruna Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs.

Sameining Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs á sér langan óformlegan aðdraganda en formlegar sameiningarviðræður voru ekki teknar fyrr en fyrri hluta árs 2016. Yfirlýsing um könnunarviðræður Stafa og Sameinaða lífeyrissjóðsins var birt 4. maí og á aukaársfundum Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs þann 29. september sl. var einróma samþykkt að sameina sjóðina. Stofnfundur Birtu lífeyrissjóðs var haldinn í kjölfarið. Viðræður um sameiningu gengu vel og greiðlega fyrir sig og engar umtalsverðar hindranir urðu í veginum, enda sjóðirnir svipaðir að uppbyggingu og bakland þeirra sömuleiðis. Sameiningin miðaðist við stöðu sjóðanna í byrjun árs 2016 en ávinnsla réttinda í Birtu lífeyrissjóði hófst 1. janúar 2017.

Sameinaði lífeyrissjóðurinn varð til í ársbyrjun 1992 með sameiningu Lífeyrissjóðs byggingarmanna og Lífeyrissjóðs málm- og skipasmiða. Hinn 1. janúar 1995 hófu félagsmenn í Lífeyrissjóði bókagerðarmanna, Lífeyrissjóði Félags garðyrkjumanna og Lífeyrissjóði múrara að greiða til sjóðsins. Frá 1. janúar 1996 greiddu félagsmenn í Lífeyrissjóði byggingariðnaðarmanna í Hafnarfirði og Lífeyrissjóði verkstjóra til sjóðsins. Þann 1. janúar 2002 hófu sjóðfélagar í Lífeyrissjóðnum Hlíf að greiða til Sameinaða lífeyrissjóðsins.

Stafir lífeyrissjóður varð til við sameiningu Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífiðnar lífeyrissjóðs. Í maí 2005 var gefin út viljayfirlýsing um sameininguna, samrunasamningur var samþykktur í stjórnum beggja sjóða í apríl 2006 og á ársfundum og aukaársfundum í maí og júní. Til Stafa greiddu starfsmenn fyrirtækja sem áður tilheyrðu Sambandi íslenskra samvinnufélaga og félagsmenn í Rafiðnaðarsambandi Íslands og Matvæla- og veitingafélagi Íslands.

Merki Birtu


Vinsamlegast kynnið ykkur vel upplýsingar um notkun merkis Birtu áður en það er notað. Heimilt er að nota það í eftirfarandi útgáfum en þó skal fá leyfi hjá Birtu ef um opinbera birtingu er að ræða.

Sækja hvítt (PDF) PDF - 771,7 KB
Sækja grátt (PDF) PDF - 784,2 KB
Sækja hvítt (PNG) PNG - 61,1 KB
Sækja grátt (PNG) PNG - 62,6 KB

logo-original.jpg

Gult og grátt á hvítum grunni

logo-gray.jpg

Hvítt á dökkum grunni

logo-yellow.jpg

Hvítt á gulum grunni

logo-sky.jpg

Hvítt ofan á mynd

logo-gray-white.jpg

Merkið svart/hvítt (75% svartur)

Litir Birtu


Aðallitir

CMYK: 0-28-98-11

RGB: 230-175-0

Html: #e6ae00

Pantone: 7555

CMYK: 0-0-0-75

RGB: 98-99-102

Html: #626366

Pantone: Cool Gray 10

Aukalitir

CMYK: 0-0-5-45

RGB: 157-158-155

Html: #9d9e9b

Pantone: 422

CMYK: 61-19-42-0

RGB: 105-167-157

Html: #69a79d

Pantone: 563

CMYK: 28-2-18-0

RGB: 182-221-213

Html: #b6ddd4

Pantone: 566

CMYK: 14-84-99-3

RGB: 207-77-41

Html: #cf4d29

Pantone: 7598

CMYK: 2-77-81-0

RGB: 238-97-63

Html: #ed603e

Pantone: 7579