Sjóðurinn


Birta lífeyrissjóður er fjórði stærsti lífeyrissjóður landsmanna ef miðað er við hreina eign til greiðslu lífeyris. Sjóðurinn starfar samkvæmt samþykktum sem samþykktar eru á ársfundi hans og síðan staðfestar af fjármálaráðuneytinu í samræmi við lög nr. 129/1997 um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða.

Sundagörðum 2, 104 Reykjavík.

Netfang: birta@birta.is

Sími: 480 7000

Skrifstofan er opin: mánudaga -fimmtudaga 9:00-16:00 en föstudaga 09:00- 15:00.

Sundaboginn

Gildin okkar styðja við stefnu sjóðsins, leiðbeina okkur í því hvernig við gerum hlutina og skilgreina hvað við stöndum fyrir. Þau eru mikilvægt stjórntæki sem er notað t.d. við mat á verkefnum og í daglegum viðfangsefnum.

  • Ábyrgð
  • Fagmennska
  • Heiðarleiki
  • Traust

Stjórn


Stjórn Birtu lífeyrissjóðs fer með yfirstjórn sjóðsins. Stjórnin skal fjalla um allar meiriháttar ákvarðanir varðandi stefnumótun og starfsemi sjóðsins.

Á ársfundi sjóðsins 2018 var sjóðnum kosin átta manna stjórn, þar af hafa fjórir fulltrúar umboð til ársfundar 2019 og fjórir fulltrúa hafa umboð til ársfundar 2020. Þá hefur stjórnin fjóra varamenn. Stjórnin er skipuð fulltrúum launafólks og samtaka atvinnurekenda að jöfnu og kynjahlutföll í stjórninni í samræmi við ákvæði laga.


Kjörnefnd er skipuð þremur mönnum sem eru fulltrúar launamanna og hafa það meginhlutverk að annast framkvæmd kosninga til stjórnar og úrskurða í ágreiningsmálum.

Starfsreglur kjörnefndar

Valnefnd er skipuð fjórum nefndarmönnum sem eru valdir til að tryggja góða stjórnarhætti við val á stjórn sjóðsins og tryggja að stjórn sjóðsins endurspegli fjölbreytni og breidd í hæfni, reynslu og þekkingu stjórnarmanna sem og að tryggja gagnsæi í málum um tilnefningu stjórnarmanna.

Starfsreglur valnefndar launamanna


Endurskoðunarnefnd er undirnefnd stjórnar og skipuð af henni í samræmi við ákvæði 108. gr. laga nr. 3/2006 um ársreikninga.

Hlutverk endurskoðunarnefndar er eftirfarandi:

- Eftirlit með vinnuferli við gerð reikningsskila.

- Eftirlit með fyrirkomulagi og virkni innra eftirlits sjóðsins, innri endurskoðun og áhættustýringu.

- Eftirlit með endurskoðun ársreiknings.

- Mat á óhæði endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtækis og eftirlit með öðrum störfum endurskoðunarfyrirtækis.

- Setja fram tillögur til stjórnar um val á endurskoðunarfyrirtæki.

Stjórn Birtu
Valdir af fulltrúum launafólks:
Guðrún Elfa Hjörleifsdóttir
Stjórnarmaður
Guðrún Elfa Hjörleifsdóttir image
Guðrún Elfa Hjörleifsdóttir
Stjórnarmaður

Fædd/ur:
1975
Menntun:
Framreiðslumeistari
Starf:
Forstöðumaður veitingasviðs Center Hótela

Guðrún Elfa tók sæti í stjórn Stafa lífeyrissjóðs árið 2013, var varamaður í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá 2017-2018 en tók sæti í stjórn sem aðalmaður árið 2018.

Guðrún Elfa á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Guðrún Elfa er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hún starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörin til ársfundar 2021

Hrönn Jónsdóttir
Stjórnarmaður
Hrönn Jónsdóttir image
Hrönn Jónsdóttir
Stjórnarmaður

Fædd/ur:
1980
Menntun:
Margmiðlunarhönnuður og Prentsmiður
Starf:
Oneline writer hjá Marel hf.

Hrönn tók sæti sem varamaður í stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins árið 2013 og í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá árinu 2018. Hrönn er einnig varamaður í Starfsgreinaráði upplýsinga- og fjölmiðlagreina.

Hrönn á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Hrönn er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hún starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörin til ársfundar 2020

Jakob Tryggvason
Varaformaður stjórnar
Jakob Tryggvason image
Jakob Tryggvason
Varaformaður stjórnar

Fædd/ur:
1972
Menntun:
Hljóðtækni frá háskólanum í Surrey auk samsetts náms í tölvu og tæknigreinum
Starf:
Formaður Félags tæknifólks í rafiðnaði og Sviðstjóri miðlunar- og tæknigreina hjá Rafmennt

Jakob tók sæti í stjórn Stafa lífeyrissjóðs árið 2011 og hefur setið í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá sameiningu Stafa lífeyrissjóðs og Sameinaða lífeyrissjóðsins eða frá árinu 2016. Jakob er einnig formaður Félags tæknifólks í rafiðnaði, gjaldkeri miðstjórnar- og framkvæmdastjórnarmaður í Rafiðnaðarsambandi Íslands ásamt því að vera stjórnarmaður í Landssamtökum lífeyrissjóða.

Jakob á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Jakob er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hann starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörinn til ársfundar 2020

Hilmar Harðarson
Stjórnarmaður
Hilmar Harðarson image
Hilmar Harðarson
Stjórnarmaður

Fædd/ur:
1960
Menntun:
Bifvélavirkjun frá Iðnskólanum í Reykjavík. Rekstur og stjórnun frá Símenntun Háskólans á Akureyri, Hagfræði og kjarasamninga frá FMA. Námskeið frá MFA um hlutverk og starfsemi lífeyrissjóða. Kennslufræði starfsgreina við Háskóla Íslands.
Starf:
Formaður og framkvæmdastjóri Félags iðn- og tæknigreina (FIT). Formaður Samiðnar.

Hilmar tók sæti í stjórn Birtu lífeyrissjóðs árið 2019.

Hilmar er einnig stjórnarmaður hjá IN, Industri in Nord. Er í stjórn Iðunnar fræðsluseturs. Iðan fræðslusetur er skuldari hjá Birtu lífeyrissjóði. Hilmar er einnig varamaður hjá atvinnuleysistryggingasjóði, situr í miðstjórn Alþýðusambandsins auk þess að sitja í Trygginga- og lífeyrisnefnd ASÍ.

Hilmar á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Hilmar er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hann starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörinn til ársfundar 2021.

Valdir af fulltrúum samtaka atvinnulífsins:
Davíð Hafsteinsson
Stjórnarmaður
Davíð Hafsteinsson image
Davíð Hafsteinsson
Stjórnarmaður

Fædd/ur:
1960
Menntun:
Rafmagnsiðnfræðingur
Starf:
Tæknistjóri hjá Rafeyri ehf.

Davíð tók sæti í stjórn Stafa lífeyrissjóðs árið 2010, fyrst sem varamaður og síðan sem aðalmaður frá árinu 2012. Davíð hefur setið í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá árinu 2016.

Davíð á eignarhlut í Rafeyri ehf.

Davíð er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hann starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörinn til ársfundar 2021

Ingibjörg Ólafsdóttir
Formaður stjórnar
Ingibjörg Ólafsdóttir image
Ingibjörg Ólafsdóttir
Formaður stjórnar

Fædd/ur:
1963
Menntun:
BA próf í dönsku og þýsku frá Háskóla Íslands
Starf:
Framkvæmdastjóri og hótelstjóri Hótel Sögu ehf.

Ingibjörg tók sæti í stjórn Stafa lífeyrissjóðs árið 2012 og í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá árinu 2016. Ingibjörg situr í stjórn Samtaka Ferðaþjónustunnar.

Ingibjörg á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Fyrirtækið sem Ingibjörg starfar hjá greiðir iðgjöld til Birtu lífeyrissjóðs samkvæmt kjarasamningi.

Kjörin til ársfundar 2020

Guðrún Jónsdóttir
Stjórnarmaður
Guðrún Jónsdóttir image
Guðrún Jónsdóttir
Stjórnarmaður

Fædd/ur:
1959
Menntun:
BSc í hjúkrun og BS í viðskiptafræði
Starf:
Fjármálastjóri hjá Héðni hf.

Guðrún var varamaður í stjórn Sameinaða lífeyrissjóðsins frá árinu 2011 og sem aðalmaður frá árinu 2015. Hún hefur setið í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá sameiningu Stafa lífeyrissjóðs og Sameinaða lífeyrissjóðsins árið 2016. Guðrún er í fulltrúaráði SA ásamt því að sitja í stjórn Héðins hf., Héðinsnaust ehf. og Rekla ehf.

Guðrún á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Guðrún er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hún starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörin til ársfundar 2021

Pálmar Óli Magnússon
Stjórnarmaður
Pálmar Óli Magnússon image
Pálmar Óli Magnússon
Stjórnarmaður

Fædd/ur:
1966
Menntun:
Vélaverkfræðingur og viðskiptafræðingur
Starf:
Forstjóri Daga hf.

Pálmar Óli tók fyrst sæti í stjórn Birtu lífeyrissjóðs árið 2018. Pálmar Óli er einnig stjórnarmaður í Viðskiptaráði Íslands frá árinu 2018.

Pálmar Óli á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Pálmar Óli er virkur sjóðfélagi í Birtu lífeyrissjóði og borgar fyrirtækið sem hann starfar hjá iðgjöld til Birtu samkvæmt kjarasamningi.

Kjörinn til ársfundar 2020

Varastjórn
Valdir af fulltrúum launafólks:
Garðar A. Garðarsson
Varamaður
Bára Laxdal Halldórsdóttir
Varamaður
Valdir af fulltrúum samtaka atvinnulífsins:
Guðbjörg Erna Guðmundsdóttir
Varamaður
Bolli Árnason
Varamaður
Kjörnefnd
Níels Sigurður Olgeirsson
Formaður
Grétar Þorsteinsson
Fulltrúi í kjörnefnd
Skúli Sigurðsson
Fulltrúi í kjörnefnd
Valnefnd
Georg Páll Skúlason
Formaður
Jón Óskar Gunnlaugsson
Fulltrúi í valnefnd
Sigurður Sigfússon
Fulltrúi í valnefnd
Samúel Ingvason
Fulltrúi í valnefnd
Endurskoðunarnefnd
Sigríður Ármannsdóttir
Endurskoðunarnefnd
Sigríður Ármannsdóttir
Endurskoðunarnefnd

Fædd/ur:
1962
Menntun:
Löggiltur endurskoðandi
Starf:
Löggiltur endurskoðandi hjá APaL ehf.

Sigríður er eigandi endurskoðunarskrifstofunnar APaL ehf.

Sigríður hefur starfað í endurskoðunarnefndum frá árinu 2009, bæði sem formaður og nefndarmaður, einnig hefur hún starfað sem ráðgjafi endurskoðunarnefnda.

Endurskoðunarnefnd er skipuð árlega eftir ársfund.

Rósa Steingrímsdóttir
Formaður endurskoðunarnefndar
Rósa Steingrímsdóttir
Formaður endurskoðunarnefndar

Fædd/ur:
1963
Menntun:
MBA
Starf:
Sviðsstjóri fjármálasviðs Hafnarfjarðarkaupstaðar

Rósa var formaður endurskoðunarnefndar Sameinaða lífeyrissjóðsins á árunum 2014-2016 og hefur verið í Endurskoðunarnefnd Birtu frá upphafi. Fyrst sem nefndarmaður en formaður frá 2018.

Rósa á ekki eignarhlut í fyrirtæki/félagi sem á aðild að Birtu lífeyrissjóði.

Endurskoðunarnefnd er skipuð árlega eftir ársfund.

endurskodunarnefnd@birta.is

Davíð Hafsteinsson
Endurskoðunarnefnd
Davíð Hafsteinsson
Endurskoðunarnefnd

Fædd/ur:
1960
Menntun:
Rafmagnsiðnfræðingur
Starf:
Tæknistjóri hjá Rafeyri ehf.

Davíð hefur starfað í endurskoðunarnefnd frá árinu 2017. Davíð er einnig í stjórn sjóðsins og tók sæti fyrst í stjórn Stafa lífeyrissjóðs árið 2010 og hefur setið í stjórn Birtu lífeyrissjóðs frá árinu 2016.

Davíð á eignarhlut í Rafeyri ehf.

Endurskoðunarnefnd er skipuð árlega eftir ársfund.

Launanefnd
Jóhann Rúnar Sigurðsson
Fulltrúi í launanefnd
Jón Sigurðsson
Fulltrúi í launanefnd
Kristján Þórður Snæbjarnarson
Fulltrúi í launanefnd
Bára Mjöll Ágústsdóttir
Fulltrúi í launanefnd
Aðrir
Kristinn Freyr Kristinsson
Löggiltur endurskoðandi

Starfsfólk


Þjónusta og innheimta
Jóhanna Helga Guðjónsdóttir
Móttökuritari
Jóhanna Helga Guðjónsdóttir
Þjónusta og innheimta
Auður Halldórsdóttir
Þjónustufulltrúi
Auður Halldórsdóttir
Þjónusta og innheimta
Erla Fanney Þórisdóttir
Þjónustufulltrúi
Erla Fanney Þórisdóttir
Þjónusta og innheimta
Óskar Magnússon
Þjónustufulltrúi
Óskar Magnússon
Þjónusta og innheimta
Þóra Magnúsdóttir
Þjónustufulltrúi
Þóra Magnúsdóttir
Þjónusta og innheimta
Anna María Hannesdóttir
Innheimtufulltrúi
Anna María Hannesdóttir
Þjónusta og innheimta
Svanheiður Ingimundardóttir
Innheimtufulltrúi
Svanheiður Ingimundardóttir
Þjónusta og innheimta
Eignastýring
Soffía Gunnarsdóttir
Forstöðumaður eignastýringarsviðs
Soffía Gunnarsdóttir
Eignastýring
Loftur Ólafsson
Eignastýring
Loftur Ólafsson
Eignastýring
Stefán Birgisson
Eignastýring
Stefán Birgisson
Eignastýring
Lífeyrissvið
Sigþrúður Jónasdóttir
Forstöðumaður lífeyrissviðs
Sigþrúður Jónasdóttir
Lífeyrissvið
Guðrún Högnadóttir
Lífeyrismál
Guðrún Högnadóttir
Lífeyrissvið
Sigrún Þóra Björnsdóttir
Lífeyrismál
Sigrún Þóra Björnsdóttir
Lífeyrissvið
Lánasvið
Íris Anna Skúladóttir
Lánastjóri
Íris Anna Skúladóttir
Lánasvið
Sigurbjörn Einarsson
Lánamál
Sigurbjörn Einarsson
Lánasvið
Rekstur
Ólafur Sigurðsson
Framkvæmdastjóri
Ólafur Sigurðsson
Framkvæmdastjóri

Fædd/ur:
1970
Menntun:
Stúdent frá Menntaskólanum á Ísafirði 1990, með Mag.rer.natur í erfðafræði frá Salzburgar háskóla 1996 og viðskipta- og rekstrarfræði frá Endurmenntun Háskóla Íslands 2000. Löggildingu verbréfaviðskipta 2001.

Ólafur hefur sitið í fjölda stjórna fyrirtækja í gegnum tíðina en samkvæmt starfsreglum Birtu lífeyrissjóðs tekur hann ekki sæti í stjórnum fyrirtækja samhliða framkvæmdastjórn hjá Birtu. Þá hefur hann átt sæti í fjölmörgum nefndum og starfshópum innan Landsamtaka lífeyrissjóða og er sem stendur formaður undirnefndar Landsamtaka lífeyrissjóða um fjárfestingarumhverfi lífeyrissjóða.

Ólafur hefur engin fjárhagsleg tengsl við Birtu. Húsnæðislán Ólafs eru hjá Íslandsbanka.

Ólafur er virkur sjóðfélagi hjá Birtu lífeyrissjóð og verið það hjá forverum Birtu frá 2005.

Kristján Geir Pétursson
Lögfræðingur
Kristján Geir Pétursson
Rekstur
Hanna Þórunn Skúladóttir
Forstöðumaður skrifstofu- og rekstrarsviðs
Hanna Þórunn Skúladóttir
Rekstur
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Verðbréfaskráning
Elsa Dóra Grétarsdóttir
Rekstur
Eva Jóhannesdóttir
Markaðsfulltrúi
Eva Jóhannesdóttir
Rekstur
Eyrún Einarsdóttir
Áhættustjóri
Eyrún Einarsdóttir
Rekstur
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Bókhald
Guðrún Iðunn Jónsdóttir
Rekstur
Helga Dögg Yngvadóttir
Gæða- og skjalastjóri
Helga Dögg Yngvadóttir
Rekstur
Hrefna Sigurðardóttir
Bókari
Hrefna Sigurðardóttir
Rekstur
Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Bókari
Jóna Guðrún Ólafsdóttir
Rekstur
Sigrún Gröndal
Iðgjaldaskráning
Sigrún Gröndal
Rekstur
Þóra Erlingsdóttir
Iðgjaldaskráning
Þóra Erlingsdóttir
Rekstur

Saga Birtu


Birta lífeyrissjóður tók formlega til starfa 1. desember 2016, að fengnu samþykki fjármálaráðuneytisins. Sjóðurinn varð til við samruna Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs.

Sameining Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs á sér langan óformlegan aðdraganda en formlegar sameiningarviðræður voru ekki teknar fyrr en fyrri hluta árs 2016. Yfirlýsing um könnunarviðræður Stafa og Sameinaða lífeyrissjóðsins var birt 4. maí og á aukaársfundum Sameinaða lífeyrissjóðsins og Stafa lífeyrissjóðs þann 29. september sl. var einróma samþykkt að sameina sjóðina. Stofnfundur Birtu lífeyrissjóðs var haldinn í kjölfarið. Viðræður um sameiningu gengu vel og greiðlega fyrir sig og engar umtalsverðar hindranir urðu í veginum, enda sjóðirnir svipaðir að uppbyggingu og bakland þeirra sömuleiðis. Sameiningin miðaðist við stöðu sjóðanna í byrjun árs 2016 en ávinnsla réttinda í Birtu lífeyrissjóði hófst 1. janúar 2017.

Sameinaði lífeyrissjóðurinn varð til í ársbyrjun 1992 með sameiningu Lífeyrissjóðs byggingarmanna og Lífeyrissjóðs málm- og skipasmiða. Hinn 1. janúar 1995 hófu félagsmenn í Lífeyrissjóði bókagerðarmanna, Lífeyrissjóði Félags garðyrkjumanna og Lífeyrissjóði múrara að greiða til sjóðsins. Frá 1. janúar 1996 greiddu félagsmenn í Lífeyrissjóði byggingariðnaðarmanna í Hafnarfirði og Lífeyrissjóði verkstjóra til sjóðsins. Þann 1. janúar 2002 hófu sjóðfélagar í Lífeyrissjóðnum Hlíf að greiða til Sameinaða lífeyrissjóðsins.

Stafir lífeyrissjóður varð til við sameiningu Samvinnulífeyrissjóðsins og Lífiðnar lífeyrissjóðs. Í maí 2005 var gefin út viljayfirlýsing um sameininguna, samrunasamningur var samþykktur í stjórnum beggja sjóða í apríl 2006 og á ársfundum og aukaársfundum í maí og júní. Til Stafa greiddu starfsmenn fyrirtækja sem áður tilheyrðu Sambandi íslenskra samvinnufélaga og félagsmenn í Rafiðnaðarsambandi Íslands og Matvæla- og veitingafélagi Íslands.

Merki Birtu


Vinsamlegast kynnið ykkur vel upplýsingar um notkun merkis Birtu áður en það er notað. Heimilt er að nota það í eftirfarandi útgáfum en þó skal fá leyfi hjá Birtu ef um opinbera birtingu er að ræða.

Sækja hvítt (PDF) PDF - 771,7 KB
Sækja grátt (PDF) PDF - 784,2 KB
Sækja hvítt (PNG) PNG - 61,1 KB
Sækja grátt (PNG) PNG - 62,6 KB

logo-original.jpg

Gult og grátt á hvítum grunni

logo-gray.jpg

Hvítt á dökkum grunni

logo-yellow.jpg

Hvítt á gulum grunni

logo-sky.jpg

Hvítt ofan á mynd

logo-gray-white.jpg

Merkið svart/hvítt (75% svartur)

Litir Birtu


Aðallitir

CMYK: 0-28-98-11

RGB: 230-175-0

Html: #e6ae00

Pantone: 7555

CMYK: 0-0-0-75

RGB: 98-99-102

Html: #626366

Pantone: Cool Gray 10

Aukalitir

CMYK: 0-0-5-45

RGB: 157-158-155

Html: #9d9e9b

Pantone: 422

CMYK: 61-19-42-0

RGB: 105-167-157

Html: #69a79d

Pantone: 563

CMYK: 28-2-18-0

RGB: 182-221-213

Html: #b6ddd4

Pantone: 566

CMYK: 14-84-99-3

RGB: 207-77-41

Html: #cf4d29

Pantone: 7598

CMYK: 2-77-81-0

RGB: 238-97-63

Html: #ed603e

Pantone: 7579