Greiðslur iðgjalda

Birta lífeyrissjóður er opinn öllum, sem ekki eiga skylduaðild að öðrum lífeyrissjóði. Launagreiðanda ber að halda eftir iðgjöldum starfsfólks og standa skil á þeim, ásamt eigin iðgjaldahluta mánaðarlega. Greitt er fyrir mánuðinn eftir að starfsmaður verður 16 ára til og með þeim mánuði sem starfsmaður verður 70 ára.

Launagreiðendavefur

Gagnlegar upplýsingar

Hér er að finna gagnlegar upplýsingar fyrir þá sem eru að vinna við iðgjaldaskil

Birta lífeyrissjóður

Sundagörðum 2

104 Reykjavík

Bankareikningur: 526-26-400800

Kennitala: 430269-0389

Sjóður Nr. sjóðs
Samtryggingarsjóður L430
Séreignarsjóður X431
VIRK starfsendurhæfingarsjóður R430

Félagstengd iðgjöld

Birta lífeyrissjóður innheimtir eftirfarandi gjöld fyrir neðangreind félög:

Skilagreinar

Við skil á greiðslum þurfa alltaf að fylgja skilagreinar til að hægt sé að skipta greiðslunni rétt niður á starfsfólk. Mælst er til þess að skilagreinar berist sjóðnum með rafrænum hætti enda fljótlegra, hagkvæmara og stuðlar að nákvæmari skráningu á lífeyrisiðgjöldum.

Innheimta

Mikilvægt er að launagreiðendur skili iðgjöldum starfsfólks reglulega. Berist greiðslur ekki getur starfsfólk orðið af ávöxtun iðgjalda sinna.

  • Iðgjaldatímabil er að hámarki einn mánuður.
  • Gjalddagi iðgjalda er 10. dagur næsta mánaðar á eftir iðgjaldamánuði.
  • Eindagi er síðasti virki dagur næsta mánaðar á eftir iðgjaldamánuði.

Dæmi: Iðgjöld vegna launa í janúar eru með gjalddaga 10.febrúar og eindaga síðasta virka dag febrúar.

Sjálfstætt starfandi

Sjálfstæðir atvinnurekendur eru þeir sem stunda eigin rekstur, ýmist á eigin kennitölu eða í félagi, oftast einkahlutafélagi. Sjálfstæðir atvinnurekendur þurfa eins og aðrir launamenn að greiða í lífeyrissjóð.