Skyldusparnaður

Skyldusparnaður leggur grunninn að lífinu eftir starfslok og tryggir ævilangan lífeyri og áfallalífeyri. Skylduiðgjald er lögbundið lágmark sem greiða skal í lífeyrissjóð. Það er nú 15,5% og skiptist í 4% eigið framlag launafólks og 11,5% framlag launagreiðanda.

Auk réttar til lífeyris eftir starfslok veitir skyldusparnaður rétt til örorkulífeyris vegna skertrar starfsgetu, rétt maka til makalífeyris við fráfall sjóðfélaga og rétt barna til barnalífeyris.

Skyldusparnaður leggur grunn að lífinu eftir starfslok

Birta lífeyrissjóður er hefðbundinn starfsgreinasjóður sem félagar tiltekinna stéttarfélaga eiga skylduaðild að. Sjóðurinn er jafnframt opinn öllum sem ekki eru skylduaðilar að öðrum lífeyrissjóði samkvæmt lögum, kjara- eða ráðningarsamningum. Þetta á einnig við um sjálfstæða atvinnurekendur sem hafa frjálst val um lífeyrissjóð. Öllum er heimilt að gera samning um séreignarsparnað hjá Birtu lífeyrissjóði.

Hér er hægt að skoða fræðslumyndband um lífeyrissjóðskerfið á Íslandi.

Allt vinnandi fólk á aldrinum 16-70 ára á lögum samkvæmt að greiða í lífeyrissjóð.
Launafólki kann að vera skylt að greiða í ákveðinn lífeyrissjóð
Lífeyrisréttindi eru persónubundin
Lífeyrisréttindi eru verðtryggð
Lögbundið skylduiðgjald er 15,5%
Allt að 3,5% af skylduiðgjaldi má greiða í tilgreinda séreign

Söfnun réttinda

Lífeyrisréttindi ákvarðast af því iðgjaldi sem greitt hefur verið til sjóðsins og hefur hvorki hámark né lágmark. Eftir því sem iðgjöldin eru hærri, þeim mun meiri eru réttindin.

Hvað er aldurstengd ávinnsla réttinda?
Ávinnsla réttinda er misjöfn eftir lífeyrissjóðum
Hvað er jöfn ávinnsla réttinda?

Yfirlit um réttindi

Lífeyrisgáttin veitir upplýsingar um lífeyrisréttindi í öðrum sjóðum, að undanskildum séreignarsparnaði.

Hvar fæ ég upplýsingar um lífeyrisrétt minn?

Á sjóðfélagaveg Birtu lífeyrissjóðs er að finna Lífeyrisgáttina sem veitir upplýsingar um lífeyrisréttindi í öðrum sjóðum, að undanskildum séreignarsparnaði.

Á sjóðfélagavefnum eru einnig upplýsingar um innborganir og ávöxtun á séreignarsparnaði Birtu lífeyrissjóðs, skil launagreiðanda á iðgjöldum og eftirstöðvar sjóðfélagalána.

Farðu inn á sjóðfélagavef Birtu og fáðu réttindin þín á einum stað

Vanskil iðgjalda

Lífeyrisréttindi geta tapast vegna vanskila launagreiðanda. Iðgjöld, sem launagreiðandi hefur sannanlega haldið eftir af launum sjóðfélagans, en ekki staðið skil á til sjóðsins, sem og mótframlag launagreiðanda, skal þrátt fyrir vanskilin meta að fullu til réttinda fyrir viðkomandi sjóðfélaga við úrskurð lífeyris, enda hafi sjóðnum verið kunnugt um þessi vanskil. Þetta gildir þó eingöngu um launafólk. Önnur viðmið gilda um iðgjaldagreiðslur eigenda og stjórnenda fyrirtækja og um sjálfstæða atvinnurekendur.

Birta lífeyrissjóður sendir greiðandi sjóðfélögum yfirlit um iðgjöld og réttindi tvisvar á ári
Til að njóta ábyrgðar þurfa upplýsingar um vangreidd iðgjöld að berast sjóðnum innan 6 mánaða frá því iðgjaldatímabili sem þau tilheyra
Birta lífeyrissjóður tekur við iðgjaldagreiðslu frá sjálfstæðum atvinnurekanda með ákveðnum fyrirvara berist hún eftir eindaga

Viðmiðunariðgjald

Til að tryggja hagsmuni sjóðfélaga sem höfðu áunnið sér réttindi framan af starfsævi í jafnri ávinnslu, var ákveðið að þeir sem greiddu iðgjöld í Sameinaða lífeyrissjóðinn árið 2005, 25 ára eða eldri, gætu haldið jafnri réttindaávinnslu út starfsævina upp að tilteknu hámarki sem tekur mið af verðbættu viðmiðunariðgjaldi.