22. október 2021
Íslenska lífeyriskerfið er í efsta sæti í alþjóðlegum samanburði
self.header_image.title

Íslenska lífeyriskerfið er í efsta sæti í alþjóðlegri lífeyrisvísitölu sem ráðgjafarfyrirtækið Mercer og samtökin CFA Institute standa að og birt var í vikunni. Samanburðurinn sýnir að íslenska lífeyriskerfið fær góða útkomu í mörgum þáttum. Þá er talað um að kerfið er sjálfbærara, skilar meiri réttindum og hefur yfir meiri auðlindum að ráða en lífeyriskerfi annarra þjóða auk þess að njóta talsverðs trausts í samanburði við önnur kerfi.

Lífeyriskerfin geta mest fengið 100 stig á vísitölulistanum. Ísland, Holland og Danmörk ná yfir 80 stigum og teljast því búa við öflug lífeyriskerfi sem skili góðum réttindum, séu sjálfbær og með trausta umgjörð.

Hér er listi yfir fimm efstu ríkin af alls 43 og þau 5 neðstu ásamt heildarniðurstöðu hvers fyrir sig í stigum talið.

Þau efstu:

 • Ísland - 84,2 stig
 • Holland - 83,5 stig
 • Danmörk - 82,0 stig
 • Ísrael - 77,1 stig
 • Noregur - 75,2 stig

Þau neðstu:

 • Tyrkland - 45,8 stig
 • Indland - 43,3 stig
 • Filippseyjar - 42,7 stig
 • Argentína - 41,5 stig
 • Taíland - 40,6 stig

Meðal þeirra skýringa sem gefnar eru fyrir því að Ísland er í efsta sæti á vísitölulistanum eru þessar:

 • Góðir stjórnarhættir og regluverk lífeyrissjóða í kerfi með góða eiginleika.
 • Samtryggingarlífeyrissjóðir sem allt launafólk á aðild að með hárri iðgjaldaprósentu sem leiðir til þess að verulegar eignir eru lagðar til hliðar fyrir framtíðina.
 • Tiltölulega ríflegur lífeyrir frá ríkinu (Tryggingastofnun)

Í niðurstöðum eru eftirtalin þrjú atriði þó talin getað hækkað lífeyrisvísitölu Íslands enn frekar:

 • lækka skuldir heimila sem hlutfall af vergri landsframleiðslu
 • hækka lífeyrisaldur eftir því sem lífslíkur halda áfram að aukast
 • lækka skuldir ríkisins sem hlutfall af vergri landsframleiðslu

Þessi samanburður lífeyriskerfa byggist annars vegar á talnaefni frá Efnahags- og framfarastofnunni – OECD og öðrum fjölþjóðastofnunum og gagnabönkum og hins vegar á upplýsingum sem sérfræðingar hjá Mercer og fleiri hafa aflað í viðkomandi ríkjum.

Þeir aðilar sem standa að samningi við Mercer-CFA Insitute fyrir Íslands hönd eru Landssamtök lífeyrissjóða, fjármála- og efnahagsráðuneytið og Seðlabanki Íslands.

Skýrsluna sjálfa má finna hér